جام جهانی ۲۰۲۲ Archives - سنت آنلاین
قطر قهرمان واقعی ۲۰۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۱

قطر قهرمان واقعی ۲۰۲۲

وقتی ۸ سال پیش اسم کشور کوچک قطر به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از بسته مخصوص خارج شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که این کشور اسلامی-عربی بتواند نماینده شایسته یک فرهنگ و ملتی باشد که همواره در چند دهۀ اخیر بر علیه آنان تاخته می‌شد. از همان ‌مخالفت‌های ابتدای برخی کشورها همچون آلمان، […]