حذف شرط: مستشرقان و ترفند آمیختن زهر در عسل مستشرقان Archives - سنت آنلاین
مستشرقان و ترفند آمیختن زهر در عسل ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

مستشرقان و ترفند آمیختن زهر در عسل

بیشتر مستشرقان معاند که در قرنهای پیشین دست به تألیف و تحریف و تخریب اسلام می‌زدند، روش آنها حملهٔ آشکار و بی‌پرده و تهاجم روشن علیه اسلام و پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم بود. بدیهی است که این روش یک اسلوب ابتدایی و بسیط است که معمولاً مورد استقبال مخاطبان مسلمان قرار نمی‌گیرد و […]