خواستگاری Archives - سنت آنلاین
نگاه نمودن به هنگام خواستگاری ۲۴ آبان ۱۳۹۷

نگاه نمودن به هنگام خواستگاری

پیامبر خدا صلى الله علیه وسلم دستور دادند که به هنگام اراده نمودن خواستگاری و نکاح، به مخطوبه نگاه کنید. امام مسلم از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت نموده است که فرمود: در محضر آن‌حضرت صلى الله علیه وسلم حضور داشتم که مردی آمد و به ایشان خبر داد که قصد ازدواج با زنی […]