درخواست شفاعت Archives - سنت آنلاین
درخواست شفاعت از قبور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

درخواست شفاعت از قبور

سؤال: طلب شفاعت از قبور بزرگان دین جایز است یا خیر؟