زنان امروزی Archives - سنت آنلاین
اگر حوّا مانند زنان امروزی بود! ۱۳ آبان ۱۳۹۷

اگر حوّا مانند زنان امروزی بود!

فکر کن اگر حوا مانند زنان این زمانه بود، در توهم آزادی وظیفه‌ی زنانگی‌اش را به باد فراموشی می‌سپرد؛ حتىٰ مادر بودن، خواهر بودن، دختر یا همسر بودنش را نیز از یاد می‌برد و خود را با شعارهایی مشغول می‌کرد که با فطرتش مغایر و علیه زن بودنش تمام می‌شد. لذا وقتی که از آن […]