سازمان خدمات اجتماعی Archives - سنت آنلاین
تظاهرات مسلمانان در سوئد در اعتراض به جداسازی کودکان از خانواده ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

تظاهرات مسلمانان در سوئد در اعتراض به جداسازی کودکان از خانواده

سنت‌آنلاین| خانواده‌های مسلمان در سوئد در اعتراض به گرفته شدن فرزندانشان توسط سازمان خدمات اجتماعی این کشور تظاهرات کردند.