سردخانه Archives - سنت آنلاین
گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن

سؤال: آیا گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن بعد از مدتی جایز است یا خیر؟ آیا این کار در حکم احتکار است یا خیر؟ پاسخ: گذاشتن خرما در سردخانه و فروش آن بعد از مدتی جایز است و این کار در حکم احتکار نیست. 👈🏻 دارالإفتاء عین العلوم گشت شماره فتوا: ۶۷/۱۰۰۴/۱۰۴