شفا Archives - سنت آنلاین
کرونا و سه گونه مواجهۀ روانی… ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

کرونا و سه گونه مواجهۀ روانی…

این روزها که ویروس کرونا به‌صورتی غیرمنتظره از راه رسیده و شرایط زندگی ما را تغییر داده است، نحوۀ مواجۀ روانی (و نه اجبارهای کاری) در مردم را می‌توان به سه دستۀ عمده تقسیم کرد: دسته اول؛ آنهایی هستند که با انکار و سهل‌انگاری شرایط موجود، هم زندگی خود و هم زندگی دیگران را به […]