شهید Archives - سنت آنلاین
سیدنا امام حسین رضی الله عنه الگوی عدالت و وفا ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

سیدنا امام حسین رضی الله عنه الگوی عدالت و وفا

نویسنده: سینا سعادتمند همه جود سخایم همه وصف شما شد /٭/ حسین بن علی که همه رنگ وفاشد مقام بعد خداوند، محمد مصطفی شد /٭/ برای او نتیجه حسین مقتدا شد ایجاد امنیت و آسایش، برابری و برادری، وفا و مهربانی، عدالت و مساوات، دیانت و مردم سالاری دینی اموری هستند که در ادوار مختلف […]