صدر اسلام Archives - سنت آنلاین
نقدپذیری در حكومت‌های اسلامی صدر اسلام ۰۲ آذر ۱۳۹۷

نقدپذیری در حكومت‌های اسلامی صدر اسلام

در صدر اسلام، سران حكومت‌های اسلامی كاملاً نقدپذیر بودند به گونه‌ای كه نه تنها سران قبایل بلكه افراد ضعیف و ناتوان هم توانایی انتقاد از ایشان را داشتند و به‌راحتی نقد می‌كردند. آنان نقد و سوال را تهمت تلقّی نمی‌كردند؛ به‌راستی كه آنان حاكمانی خداپرست بودند نه نفس پرست؛ ازین رو می‌گوییم كه آنان محك […]