فرشتگی Archives - سنت آنلاین
انسانیم نه حیوان ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

انسانیم نه حیوان

نویسنده: عبدالوحید عمرزهی انسان تشکیل یافته دو بعد حیوانی و فرشتگی است که با اخیتار نمودن صفات هر کدام از حیوانیت و ملکوتیت به‌سوی آن تنزل یا ارتقاء می‌یابد. به طور نمونه انسان‌های سگ دوست با اختیار نمودن صفات حیوانی از مقام انسانیت تنزل پیدا کرده و در ردیف حیوانات قرار گرفته‌اند؛ آنان به‌جای موانست […]