محمداکبر لطیفی Archives - سنت آنلاین
 هتک‌حرمت به قرآن عظیم‌الشأن در روزِ عیدِ بزرگِ مسلمانان، توسط مدعیان انسانیت و آزادی ۱۳ تیر ۱۴۰۲

 هتک‌حرمت به قرآن عظیم‌الشأن در روزِ عیدِ بزرگِ مسلمانان، توسط مدعیان انسانیت و آزادی

روز عید قربان برای مسلمانان روزی بسیار مبارک است، در این روز مسلمانان در دریای سُرور و شادمانی غوطه می‌خورند، همواره تکبیر می‌گویند و حمد و سپاس خداوند را به جای می‌آورند.