برچسب: مهاجرت نخبگان
گزینش پروسه‌ای برای شایسته‌سالاری یا ابزاری برای مهاجرت نخبگان
28 نوامبر 2018
بدون دیدگاه

گزینش پروسه‌ای برای شایسته‌سالاری یا ابزاری برای مهاجرت نخبگان

شناخت کارفرما از توانایی علمی و عملی کارمند و مستخدم یا هر آن‌کس که در ازاء تخصص و تواناییش در یک واحد تئوریک مانند دانشگاه و مدرسه یا واحد عملی مانند یک کارگاه تولیدی و کارخانه صنعتی به‌کارگیری می‌شود واقعیت و پروسه‌ایست که در چهار گوشۀ این کرۀ خاکی به آن اذعان و عمل می‌شود……