مومن Archives - سنت آنلاین
وظیفه ما در مواجهه با ویروس کرونا،ویدیو ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

وظیفه ما در مواجهه با ویروس کرونا،ویدیو

کلیپ اول  کلیپ دوم کلیپ سوم     🎞 #کلیپ مولانا گل‌محمد مؤمن، استاد برجستۀ حوزۀ علمیه احناف خواف موضوع: وظیفۀ ما در مواجهه با ویروس کرونا