زلزله Archives - سنت آنلاین
ماهیت و حکمت‌های زلزله ۰۴ آذر ۱۳۹۷

ماهیت و حکمت‌های زلزله

اشاره: هر از چند گاه شاهد رخ دادن زلزله‌هایی در کشورمان و در سراسر جهان هستیم و باعث کشته شدن هزاران نفر و تخریب منازل مسکونی و بی خانمان شدن ده‌ها هزار نفر می‌گردد. در مورد ماهیت و حکمت‌های زلزله گفت‌وگویی با مولانا عبدالحکیم سیدزاده، معاون آموزشی و استاد حدیث مدرسه دینی عین العلوم گشت […]

زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست ۱۷ مهر ۱۳۹۲

زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست

زلزله، اَی مردمان! هشدار اوست لحظه‌ای کن در درون خود نظر /٭/ قدرت پروردگار خود نگر آسمانان و زمین اندر یدش /٭/ نیست مالک اندر ایشان جز خودش قادرمطلق به جز او نیست کس /٭/ مالک هر دو جهان او هست و بس قول عطارم همی‌آید به یاد /٭/ بر روانش رحمت الله بباد «اوست […]