عاشورائَے روچگ Archives - سنت آنلاین
عاشورائَے روچگ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

عاشورائَے روچگ

یک‌سالَے گناهانی درگوز بیگ؛ چه مُحَرَّمَے دهمی(عاشورا)روچَے روچگ بیگا واجه رسول الله صلى الله علیه وسلما مردمان په عاشورائَے روچگ گرَگا که هما مُحرمَے دهمی روچ انت، بازیں مُزّ و ثوابَے واستا شوقمند کُتگنت. عاشورایا روچگ گِرَگ ماں عاشورائے روچا، روچگ گِرَگ، پیسر چه رمضانَے روچگ گرگا واجب اَت، بلے وهدے که رمضانَے روچگَے گِرَگ […]