وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم ۰۴ آبان ۱۴۰۰

 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم

دوشی درائیں بُلبُلاں چَرز و چَلول و شانتُلاں ھر جا ماں سرسبزیں گُلاں آواز ونتگ چہ دلاں بلغ العُلی بکمالہ شوانگ گوں میشانی رمگ دھگاں ماں شھرانی دمگ ورنای و پیرانی گَلَگ ھوری گوشنت انت یاالگ کشف الدجی بجمالہ روژنائیں روچ و شپ تھار ڈکّالَے موسم یا بھار ماھم کنین صلوات و جار ذکرِ نبیِّ […]

شعر ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

شعر

لچّہ، شعر ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

لچّہ، شعر

شعر Archives - صفحه 2 از 5 - سنت آنلاین
شعر نماز ۰۳ تیر ۱۴۰۰

شعر نماز

نماز کن تو نماز کن تو نماز کن گون الله ئا وتیا گپ و راز کن چیا چه خالقَے حکمَے جِسان ئے چیا ورنا نمازا تو نوان ئے نماز اِنت گِهترین راهبند دینَے نماز چمانی سارتی بیت امینَے نماز شیطانَے چمانا تهار کنت نماز تئی زِندمانا ملگزار کنت ستون دینَے نماز اِنت و نماز اِنت […]

پادا او یلّیں ورْنا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

پادا او یلّیں ورْنا

پادا او یَلیں ورْنا ! شَپ گوستگ بزاں روچ اِنت نی روچ اِنت ، نی روچ اِنت بیا بیا کہ تئی بختا شاه شُت گوں وتی تختا یلدے نی جَڑیں هِرّ ا تو گْومَس و چِشیں رَهتا بیا سُهب و سمین گْوات اِنت دنیا و جهان شات اِنت تو وَپتَگ و وَژواب ئے بـے واب […]

شعر انتخابات، با ترجمۂ بلوچی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

شعر انتخابات، با ترجمۂ بلوچی

تب و تاب انتخابات و دردهای همیشگی مردم بلوچ تا به کی مادرانم روانی شوند؟! کودکان وطن آسمانی شوند؟! برکه ی خشک یا هوتک پر ز آب موجب رنجش زندگانی شوند؟! گاندوان گرسنه، حفاظت شده باعث و بانی مرگ آنی شوند؟! تا به کی در کنار بزرگ آب ها شهرها کوزه ای آبرسانی شوند؟! تا […]

 مرثیه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

 مرثیه

مفتی رعایت اللہ غمان تی من بیقرار اللہ کہ چونین دردے مفتین اے انتظار ویران اِنت باغَے دل نی نہ سبزیتن بےترا بے تو نی ستک و سوچ اِنت منی زندَے اے کشار فریاد کنت اے دل کہ بہ گندیت تی منزلا مرچان گوشَے کہ وش نہِنت بےتو اے چابھار وھدی کہ اِشکنان تی شعر […]

ندر په شمسَرَے شهیدانی ناما ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

ندر په شمسَرَے شهیدانی ناما

اے خبر هر ملک و هر جاها شتگ گِر زمینا دانکہ آ ماها شُتگ کُشت و کوشا دم نه برتگ رسترا بے تفنگا مئی بلوچ ساها شتگ رحم نکت زوراک و مُلکَے قاتلاں رحم و دوستی دولت و سپاها شُتگ شمسر و بم پُشت بلوچَے راه و شهر مئی بلوچ هر وهد همے راها شُتگ […]