اسلامی Archives - سنت آنلاین
کفاره قسم فقه احناف ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

کفاره قسم فقه احناف

سوال: آیا در کفاره ي قسم می توان به بیست نفر در یک وعده غذا داد؟ پاسخ: در کفاره قسم شرط است که به ده فقیر دو وعده غذا داده شود لذا اگر کسی به جای ده نفر به بیست نفر یک وعده غذا بدهد کفاره ادا نمی شود. منابع: ۱- وفی الرد تحت قوله […]

بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی

سوال: چرا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جايز نيست؟ پاسخ: زيرا مقررات وقوانين بيمه ای که درحال حاضر در جهان رایج است با اصول وقواعد فقه اسلامی انطباق ندارد واز حیث اینکه درقاعده (کل قرض جرنفعا فهو حرام) داخل مي شود، لذا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جایز نیست. دلایل: تحت قوله (فکره […]

۱۱ فروردین ۱۳۹۹

آيا احناف مرجئه هستند؟

بيان ارجاء سنت و ارجاء بدعت كسي كه ميزان الإعتدال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب و ديگر كتب اين فن را بنگرد، مي‌بيند كه ائمه بزرگ نقد و جرح بسياري از راويان را به ”إرجاء“ متهم كرده‌اند؛ مثلاً مي‌گويند: «متهم به ارجاء است»، يا «مرجئي بود» و عباراتي اين‌چنيني. خواننده گمان مي‌كند كه اينها […]