صبر بر مصیبت Archives - سنت آنلاین
موتِ عزیزان تلنگری بس بزرگ ۳۰ تیر ۱۳۹۹

موتِ عزیزان تلنگری بس بزرگ

دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، فانی و زودگذر است. هیچ‌کسی در آن تا ابد و جاودانه زندگی نمی‌کند. همۀ ما باید بپذیریم که از مردن گریزی نیست و خواسته‌ و ناخواسته مرگ به‌سراغ‌مان خواهد آمد و بین ما و تمام دل‌بستگی‌ها و وابستگی‌های دنیا فاصله و شکاف می‌اندازد. واژۀ موت واژۀ تلخی است. […]