عیسی عبدالصمد کوھکی Archives - سنت آنلاین
شعر نماز ۰۳ تیر ۱۴۰۰

شعر نماز

نماز کن تو نماز کن تو نماز کن گون الله ئا وتیا گپ و راز کن چیا چه خالقَے حکمَے جِسان ئے چیا ورنا نمازا تو نوان ئے نماز اِنت گِهترین راهبند دینَے نماز چمانی سارتی بیت امینَے نماز شیطانَے چمانا تهار کنت نماز تئی زِندمانا ملگزار کنت ستون دینَے نماز اِنت و نماز اِنت […]