تیر غوث اعظم بخوری! ۰۹ آبان ۱۴۰۲

تیر غوث اعظم بخوری!

در برخی مناطق، مردم می‌گویند: «تیر غوث اعظم بخوری!» یا «غوث تو را بزند!» حکم چنین کلمات چیست؟

عقیده اسلامی Archives - سنت آنلاین
رد دوره‌های شکرگزاری مرتبط با قانون جذب/ویدئو ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

رد دوره‌های شکرگزاری مرتبط با قانون جذب/ویدئو

توضیحاتی در مورد دوره‌های شکرگزاری و رد آن توسط مولانا عبدالحکیم سیدزاده استاد تفسیر و حدیث حوزه عین العلوم گشت سراوان

قانون جذب/ویدئو ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

قانون جذب/ویدئو

قانون جذب – مولانا عبدالحکیم سیدزاده

واقعه غدیر خم از دیدگاه اهل‌سنت/ویدیو ۲۸ تیر ۱۴۰۱

واقعه غدیر خم از دیدگاه اهل‌سنت/ویدیو

توضیح مختصر در مورد واقعه غدیر خم از دیدگاه اهل‌سنت توسط استاد مفتی محمدزکریا دهواری استاد فقه و حدیث حوزه عین العلوم گشت سراوان  

 عدالت صحابه از دیدگاه قرآن، حدیث، اجماع و عقل ۰۶ تیر ۱۴۰۱

 عدالت صحابه از دیدگاه قرآن، حدیث، اجماع و عقل

خداوند متعال یاران پیامبر صلى الله علیه وسلم را با چنان صفاتی متمایز ساخته كه انسان‌های بعدی بدان دست نخواهند یافت و آن مدال زیبنده‌ی ”عدالت“ آنهاست كه هیچ گاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد؛ زیرا عدالت آنها به وسیله‌ی قوی‌ترین ابزار عدالت؛ كتاب الله، حدیث پیامبر، اجماع و عقل به ثبوت رسیده است و همه‌ی […]

سنت را باید شناخت ۰۵ تیر ۱۴۰۱

سنت را باید شناخت

مقدمه: سنّت که جامع‌ترین اطلاق آن بر مجموعه‌ی بزرگ احادیث نبوی، اعم از اقوال، افعال، احوال، تقاریر، اخلاق، عادت، سیرت، افکار و گرایش‌های رسول الله – صلی الله علیه وسلم – است، بزرگ‌ترین منبع قانون – به لحاظ شمول جزئیات، فروع و تفصیل احکام – و برجسته‌ترین نشانه حقانیت اسلام پس از کتاب «قرآن»، مشعل […]